Uitvaart Informatie

De ingeschreven leden van de
Begrafenis- en Crematie vereniging “St. Barbara” Ursem
hebben recht op vergoeding van de volgende personele
kosten en diensten via onze vereniging:

-Uitvaartbegeleidster
-Verzorgsters
-Opbaren
-Dragers voor het overbrengen naar de begrafenis/crematie
-Begeleiding bij de avondwake
-Opstellen van de uitvaartfactuur
Neemt u daartoe in geval van overlijden direct contact op met
onze uitvaartbegeleidster Angita Waal-Pijper tel. 06-50 60 67 10

Wilt u geen gebruik maken van onze diensten?
Let op
Dan kunt u alleen in aanmerking komen voor een vergoeding
van maximaal € 250,- als u dit, binnen 24 uur na het overlijden,
meldt bij de ledenadministratie van
uitvaart- en crematievereniging St. Barbara te Ursem.
Deze melding dient bij voorkeur via het emailadres:
Leden@st-barbara-ursem.nl te worden doorgegeven,
of telefonisch of via whatsapp naar de
voorzitter Peter Middelie 06-22003655

Niet tijdig gemeld betekent geen vergoeding.

Maakt u gebruik van diensten door anderen?
Let op: als men bijv. gebruik maakt van de diensten van een
zieken- of verpleeghuis voor een overledene, dan wordt dit
doorgaans door die instelling aan u in rekening gebracht.
Echter men ontvangt hiervoor dan geen
vergoeding van St. Barbara.

Uitvaart verzorgen van niet-leden:
Ook dat is mogelijk.
Alle kosten (inclusief personele kosten en dienstverlening)
+ extra € 350,– worden dan in rekening gebracht.