Lidmaatschap

Door lid te zijn van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging
“St Barbara” Ursem zal uw uitvaart professioneel worden
verzorgd door onze uitvaartbegeleidster en onze vrijwilligers.
U ontvangt een ledenkorting van maximaal € 750,– welke in mindering
wordt gebracht op de totaalfactuur van onze vereniging m.b.t.
de uitvaartkosten. Deze ledenkorting wordt alleen in mindering
gebracht onder de strikte voorwaarde dat u gebruik maakt van de uitvaartbegeleidster van onze vereniging.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen.

Contributie per jaar:
t.m. 17 jaar € 3,50
vanaf 17 jaar € 10,50

Wilt u lid worden?
Er zijn 3 opties voor het lidmaatschap.

A. Inkoopregeling
Nieuwe leden die ouder zijn dan 17 jaar,
maar jonger dan 65 jaar kunnen zich inkopen.

De inkoopsom wordt als volgt berekend,
leeftijd minus 17 jaar x € 10,50
(jaarlijkse contributie per persoon)
Daarna ieder jaar de contributie.
Vanaf 65 jaar geldt alleen de percentageregeling – zie C.

B. Via een zustervereniging
Indien u lid bent van een “zustervereniging”,
wordt u als nieuw lid van onze vereniging
aangenomen, indien er een verklaring van de
secretaris van deze vereniging is.

Vergeet niet het oude
lidmaatschap op te zeggen.

C. Percentageregeling
Contributie vanaf 18e geboortejaar is
€ 10,50 per jaar.
Contributie t/m 17 jaar
€ 3,50 per jaar.
Tot en met 17 jaar
wordt 100% van de ledenkorting op de totaalfactuur van onze
vereniging m.b.t. de uitvaartkosten in mindering gebracht, mits
gebruik wordt gemaakt van uitvaartbegeleidster van onze vereniging.

Naarmate men ouder is bij inschrijving gaat het percentage van
de in mindering te brengen ledenkorting op de totaalfactuur
m.b.t. de uitvaartkosten omlaag. Vraag hiervoor om informatie
bij de ledenadministratie. De voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van de uitvaartbegeleidster van onze vereniging blijft ook hierbij geldig.

Wijzigingen
wijzigingen zoals
-woonadres,
-e-mailadres,
-bankrekeningnummer,
bij voorkeur via e-mail Leden@st-barbara-ursem.nl
doorgeven aan de ledenadministratie.

Ook pasgeboren kinderen voegen wij graag
toe aan onze ledenadministratie.
Het lidmaatschap tot 18 jaar bedraagt € 3,50 per jaar.

Opzeggingen
Bij opzeggingen in het lopende jaar
dient u de contributie nog te voldoen.
U bent dan nog lid t/m 31 december van dat jaar.