Lidmaatschap

Door lid te zijn van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging “St Barbara” Ursem zal uw uitvaart prima worden verzorgd door onze uitvaartbegeleidster en onze vrijwilligers. 

Het lidmaatschap staat open voor iedereen.
Wilt u lid worden?
Er zijn 3 opties voor het lidmaatschap.

A. Inkoopregeling
Nieuwe leden die ouder zijn dan 17 jaar,
maar jonger dan 65 jaar kunnen zich inkopen.

De inkoopsom wordt als volgt berekend,
leeftijd minus 17 jaar x € 9.00
(jaarlijkse contributie per persoon)
met een minimum van € 300
Daarna ieder jaar de contributie.
Vanaf 65 jaar geldt alleen de percentageregeling – zie C. 

B. Een nieuw lid
Dat lid is van een “zustervereniging”,
wordt als 100 % lid aangenomen,
indien er een verklaring van de
secretaris van deze vereniging is.

Vergeet niet het oude
lidmaatschap op te zeggen.

C. Percentageregeling
Contributie vanaf 18e geboortejaar is
€ 9.00 per jaar.
Contributie t/m 17 jaar
€ 3.00 per jaar.
Tot en met 17 jaar
krijgt men 100% uitgekeerd.

Naarmate men ouder is bij inschrijving
gaat het uitkeringspercentage omlaag.
Vraag om informatie bij de ledenadministratie.

D. Wijzigingen
wijzigingen zoals
-woonadres,
-emailadres,
-bankrekeningnummer,
graag doorgeven aan de ledenadministratie.

Ook pasgeboren kinderen voegen wij graag
toe aan onze ledenadministratie.
Het lidmaatschap tot 18 jaar bedraagt € 3,00.

Opzeggingen
Bij opzeggingen in het lopende jaar
dient u de contributie nog te voldoen.
U bent dan nog lid t/m 31 december van dat jaar.