R.K. Begrafenis- en Crematie Vereniging “St. Barbara” Ursem

Hier vindt u de benodigde informatie over onze vereniging.
R.K. Begrafenis- en Crematie vereniging “St. Barbara” Ursem
is op 1 juni 1934 opgericht.

Doel van de vereniging is om op basis van vrijwilligheid,
onderlinge solidariteit en nabuurschap hulp te
verlenen op het gebied van de uitvaart.

Dit alles op een waardige wijze, overeenkomstig de wensen
van de overledene en/of nabestaanden en zonder
winstoogmerk. Diverse taken binnen de vereniging
worden uitgevoerd door onze vrijwilligers.

Na overlijden kan de familie en/of nabestaanden
direct contactopnemen met onze
uitvaartbegeleidster (06 50 60 67 10).
Zij is 24 uur per dag bereikbaar.