Algemene Ledenvergadering

De ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op
maandag 21 maart 2022 om 20.00 uur in de Rode Leeuw.
Het bestuur nodigt u allen uit voor deze ledenvergadering.